Adres

ul. Śląska 51/LU 1A (przy bramie nr 52), 70-430 Szczecin

Kontakt

kontakt@szczecinwprl.pl
451 538 376
Dni i godziny otwarcia

PIĄTEK 8.00 – 14.00
wymagana rezerwacja wizyty telefonicznie lub mailowo (dzień przeznaczony głównie dla grup szkolnych, firmowych, turystycznych)

SOBOTA 12.00 –15.00
bez rezerwacji

NIEDZIELA 12.00 –15.00
bez rezerwacji
Warunki zwiedzania

Podstawowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji Muzeum Szczecin w PRL
PRZECZYTAJ
Ceny biletów
normalny:
20 zł
ulgowy: 15 zł

WAŻNE
Regulamin zwiedzania Muzeum Szczecin w PRL
 1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach zorganizowanych.
 2. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest ważny biletu wstępu. Zakupiony bilet nie podlega
  zwrotowi. Cennik: 20 zł – bilet normalny / dorosły; 15 zł – bilet ulgowy / dzieci i młodzież do lat
  18 oraz emeryci i renciści.
 3. Przed wejściem na sale muzealne zwiedzający zobowiązani są skorzystać z samoobsługowej
  bezpłatnej szatni. Należy pozostawić w niej okrycia wierzchnie, plecaki, torby, parasole, inne
  przedmioty wielkogabarytowe.
 4. Dzieci poniżej 16. roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej –
  rodzica lub opiekuna.
 5. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe w wyniku swojego
  zachowania uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów, urządzeń oraz innych elementów znajdujących
  się w Muzeum. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Za wszelkie kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez
  osobę niepełnoletnią odpowiada rodzic lub prawny opiekun.
 7. Na terenie Muzeum zabrania się:
  – dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz, w szczególności gablot
  – otwierania szafek, witryn, szuflad w meblach muzealnych
  – przepychania się, biegania, ślizgania po posadzce
  – wzbudzania niepokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia
  – głośnego zachowania
  – korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających
  w pobliżu
  – jedzenia i picia
  – palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów i stosowania innych używek
  – wnoszenia alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających
  – wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów (broni palnej,
  przedmiotów ostrych, materiałów toksycznych, łatwopalnych, itp.)
  – wprowadzania zwierząt
  – wchodzenia do przestrzeni i pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania
  (oznaczonych planszą „tylko dla personelu”)
  – profesjonalnego fotografowania i filmowania
  – nagrywania oprowadzań przewodnickich (audio / video).
 8. Fotografowanie i amatorskie filmowanie na terenie Muzeum Szczecin w PRL jest dozwolone
  wyłącznie do do celów prywatnych pamiątkowych, bez użycia lampy błyskowej, dodatkowego
  oświetlenia i statywu.
 9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez fotografujących autorskich praw
  majątkowych i osobistych twórców obiektów znajdujących się na ekspozycji.
 10. Profesjonalne fotografowanie i filmowanie wymaga zgody właścicieli Muzeum.
 11. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum (pracownika /
  wolontariusza / praktykanta) w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych.
 12. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który
  zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte
  normy zachowania się w miejscach publicznych.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób indywidualnych lub grupy
  zorganizowanej nieprzestrzegających postanowień regulaminu (bez zwrotu kosztów biletu wstępu).
 14. Na sale ekspozycyjne można wejść najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 15. Zakup biletu i wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Adres

ul. Śląska 51/LU 1A (przy bramie nr 52), 70-430 Szczecin

Kontakt

kontakt@szczecinwprl.pl
451 538 376
Dni i godziny otwarcia

PIĄTEK 8.00 – 14.00
wymagana rezerwacja wizyty telefonicznie lub mailowo (dzień przeznaczony głównie dla grup szkolnych, firmowych, turystycznych)

SOBOTA 12.00 –15.00
bez rezerwacji

NIEDZIELA 12.00 –15.00
bez rezerwacji
Warunki zwiedzania

Podstawowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji Muzeum Szczecin w PRL
PRZECZYTAJ
Ceny biletów
normalny:
20 zł
ulgowy: 15 zł